Nástěnné malby, které odkryli restaurátoři na stěnách kostela Františkánského kláštera v Kadani, mohou získat cenu veřejnosti v soutěži Památky děkují. Vyhlásil ji Národní památkový ústav, na jehož webových stránkách může veřejnost do konce srpna hlasovat pro jedinečné nástěnné malby.

V interiéru pozdně gotického klášterního kostela Čtrnácti sv. pomocníků a Zvěstování Panny Marie restaurátoři objevují nástěnné malby už více než jedno desetiletí. Pod omítkou s malbami z druhého desetiletí 17. století při tom objevili starší vrstvu s malbami z konce 15. století. Novější z maleb znázorňuje čtrnáct světců s latinskými popisy a korunou, kterou nesou andělé. Na starší vrstvě je zobrazena řada klečících mužů z rodu Fictumů s torzy nápisů. Tato malba z konce 15. století je nejstarší dochovanou nástěnnou malbou v Kadani.

Díky konzultacím s historikem, jež přispěly k zasazení maleb do souvislostí historického a stavebního vývoje kláštera, se podařilo najít specifické konzervátorské řešení umožňující zachovat a prezentovat v symbióze obě hodnotné malířské vrstvy.

Předmětem odborné diskuse se stal další postup při restaurování jak prezentovat alespoň nejvýznamnější části starší malby, ale nepoškodit při tom mladší vrstvy.

Své objevy restaurátoři průběžně konzultovali s historikem Městského muzea v Kadani Lukášem Gavendou. Díky tomu bylo možné malby zasadit do souvislostí historického a stavebního vývoje areálu.

Na cenu Národního památkového ústavu v kategorii obnova památky, restaurování jsou v rámci Ústeckého kraje navrženi akademická malířka Markéta Pavlíková, profesor Karel Stretti s týmem restaurátorů Akademie výtvarných uměnní v Praze a Mgr. Lukáš Gavenda z Městského muzea Kadaň.

Kdo chce podpořit Františkánský klášter v Kadani, může do 31. srpna hlasovat ZDE.