Začíst se do půjčené knížky na terase, brouzdat po internetu v klubovně či protáhnout se v herně. To vše budou mít pod jednou střechou děti v nově vznikajícím dětském a mládežnickém volnočasovém centru v Račeticích. Vyjde na bezmála deset miliónů.

Tamní děti zatím žádnou klubovnu nebo místo, kde by se mohly scházet nemají. „Máme tu například kroužek šikovných rukou, kdy starší děti docházejí do budovy mateřské školy. Moc se jim to ale nelíbí, mají z toho špatný pocit," nastínila pracovnice úřadu Lenka Kirchmayrová. Mladí rybáři a hasiči se scházejí pod širým nebem. „Určitě klubovnu přivítají. A nejen oni," míní Kirchmayrová. „Moje dcera, které je dnes 24 let, tu kdysi chtěla založit pro menší děti kroužek skautů, ale plán ztroskotal na tom, že se neměly kde scházet. Teď to bude jiné," těší se, protože má doma ještě desetiletého syna.

V centru bude kromě knihovny, čítárny, několika kluboven a relaxační místnosti místo i pro divadlo, takže se otevřou podmínky pro založení divadelního spolku.

V centru se zabaví děti od tří do osmnácti let, a to nejen z Račetic, ale také z přilehlých obcí. „Dnešní doba přináší mnoho negativ, která vyplývají z uspěchaného života, a tak jsme chtěli zajistit prostředí, kde by děti mohly trávit volný čas," vysvětlil, co bylo hnacím motorem místostarosta Jiří Vavřík. Smyslem je nejen mít se kde scházet a někde si pohrát, zapojeny budou také prvky vzdělávání. Projekt je totiž inspirován prvky Waldorfské školy, která podporuje všestranný rozvoj.

Uprostřed dění

Centrum vzniká díky rekonstrukci domu č. 18 přímo v srdci obce. První práce už začaly. Zmizela stará střešní krytina, takže jsou odhalené krovy a stavebníci osekávají omítku a ubourávají zdivo. Práce na nové střeše, podlahách, sociálním zázemí, kompletních vnitřních instalacích a fasádě potrvají až do konce dubna příštího roku. Současně zkrásní i prostor před domem.

Projekt za takřka deset miliónů korun z větší části pokryjí dotace. Z Programu rozvoje venkova ČR na něj obec získala osm a půl miliónu. Rozdíl Račetičtí doplatí či „doženou" svépomoci. Na výstavbě centra totiž zdarma pomáhají i místní.

Račetice jsou mladou obcí s věkovým průměrem 35 let a s rodinami s malými dětmi. Podle vedení obce pomůže centrum v dalším osidlování dalšími mladými, kteří se mohou podílet na rozvoji vesnice a také jako prevence proti kriminalitě.