Plánované změny se dotýkají trolejbusových linek. „Ty stávající budou zcela zrušeny a místo nich jsme vytvořili nové, které zajistí cestujícím mimo jiné snazší orientaci v jízdních řádech díky pravidelným časovým intervalům," uvádí ředitel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova Jiří Melničuk.

Nová čísla napoví, kam trolejbus jede

Zásadní změny se týkají jiného značení spojů, tras trolejbusů i počtu spojů. Trolejbusové linky dostanou nová číselná značení, která by měla na první pohled napovědět, odkud a kam trolejbus jede a jakou trasou. Všechny trasy povedou přes chomutovská sídliště. „Spoje jedoucí z Jirkova po takzvané třináctce byly pro cestující do centra Chomutova sice rychlejší, ale na zastávkách po cestě nastupovalo jen málo lidí. Proto jsme se rozhodli vést všechny trasy přes sídliště, kde na spoj čeká cestujících daleko více," vysvětlil ředitel divize MHD Václav Záveský.

Největší výhodou této změny jsou kratší časové intervaly příjezdů trolejbusů na zastávky na sídlištích.Dnes například z jirkovské zastávky u Horníku k chomutovské poliklinice jezdí v pracovní den čtyři spoje, po změně jízdních řádů to bude devětadvacet spojů denně. Z Kamenné až po Březeneckou se počet spojů navýší z třiaosmdesáti na sto deset denně.

Intervaly na sídlištích budou v minutách

Pravidelné intervaly odjezdů a příjezdů spojů pomohou lidem lépe si je zapamatovat. Páteřní linky číslo 40 a 41 budou ve špičce jezdit střídavě každá po třiceti minutách, takže byste tedy na zastávce neměli čekat déle než patnáct minut.

Podle vysvětlení ředitele Záveského je špičkou rozuměna doba 4:15 až 8:00 ráno a 13:00 18:00 odpoledne. Tedy časy, kdy většina cestujících využívá služeb hromadné dopravy k cestě do zaměstnání a posléze zpátky domů.

Doplňkové linky číslo 50, 51, 52, 53 pojedou ve špičce každou hodinu, jelikož jsou čtyři, dohromady obslouží zastávky každých patnáct minut. V úseku, kde se setkají všechny trasy spojů, tedy od sídliště Kamenná po Březeneckou, budou trolejbusy ve špičce obsluhovat každých 7 až 8 minut.

Čísla MHD

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova spustil nový web, který podrobně informuje o nových jízdních řádech. Na internetových stránkách www.zmenamhd.cz se lidé dočtou veškeré informace o jednotlivých trolejbusových linkách, změně značení i výhodách, které nové jízdní řády přinášejí.

Změny v trolejbusové dopravě mají stabilizovat počet cestujících

 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova (DPChJ) naplánoval k 15. prosinci výrazné změny v systému trolejbusové dopravy. Důvody tohoto kroku vysvětlil ředitel divize MHD Václav Záveský. Nové uspořádání přináší podle něj cestujícím výhody, zejména větší počet spojů.

Proč jste k poměrně radikální změně přistoupili?
Důvodem je stabilizace počtu cestujících. Toho se snažíme docílit především zlepšením služeb městské hromadné dopravy. Snažili jsme se, aby změny byly přínosem pro co nejvíce našich cestujících.

Takže jste vzali v potaz i podněty zákazníků?
Nový systém trolejbusových linek vznikl na základě závěrů pracovní skupiny, kterou tvořil management dopravního podniku a jeho řidiči, představitelé Chomutova a Jirkova i zástupci veřejnosti. Podněty a připomínky cestujících byly velmi důležitým aspektem, který skupina při hledání koncepčního řešení zohlednila.

V čem je nový systém lepší?
Na zastávky bude zajíždět více trolejbusových spojů než nyní, navíc v pravidelných intervalech. Zjednoduší se také prolínání autobusové a trolejbusové přepravy a jejich vzájemná návaznost.

Vyžádá si nový systém více trolejbusů, a tedy řidičů?
Zavedení nového systému není na úkor zvýšených nákladů. Samozřejmě jsme museli dodržet pevně stanovené finanční limity. Obslužnost bude zachována v rozsahu současného vozového parku a se stejným počtem řidičů.

Kolik lidí z obou měst služeb MHD využívá?
Ve statistikách sledujeme počet vykázaných jízd v autobusech či trolejbusech dopravního podniku. V loňském roce jich bylo 5,2 milionu. Naším cílem je vykazovat podobná čísla i nadále. Při touze lidí po pohodlí a nezanedbatelnému nárůstu počtu automobilů, kdy v jedné rodině jsou to často dvě auta i více, je to však velmi obtížný úkol.