Tato speciální místnost byla vybudovaná proto, aby se zde děti cítily lépe než v neosobní kanceláři. „Dětská duše je velmi křehká, a když musí vyprávět o nepříjemných věcech, mělo by to být v hezkém a přívětivém prostředí,“ říká Kamila Faiglová, vedoucí odboru sociálních věcí. „Již jsme zde první pohovory s dětmi vedli a potvrdilo se nám, že nové prostředí má na děti příznivý vliv,“ dodává Faiglová.

Sociální pracovnice často pracují se zneužívanými, týranými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami, s rodinami v rozvodu a s problémovými rodinami, v nichž si rodiče řádně neplní své rodičovské povinnosti. Pokojíček využívají i policisté k pohovorům s týranými a zneužívanými dětmi.

Šárka Schönová, autorka je tiskovou mluvčí magistrátu