Liboc pramení v Doupovských horách ve vojenském prostoru, velká část toku prochází oblastmi málo osídlenými a bez průmyslové výroby, i proto je velmi čistá.

Právě kvůli tomu si jej vybrali rybáři, kteří do něj vysazují lososa atlantského v rámci projektu, který má vrátit tuto rybu do českých řek.

Ale na potoce je nyní 57 překážek, které brání volnému pohybu ryb. Povodí je chce odstranit, projekt by se měl realizovat v příštím roce. „Zprůchodnění migračních překážek na Liboci se přizpůsobuje zejména pro lososa, ale úpravy, které se navrhují, nejsou diskriminační ani pro jiné druhy ryb a obecně ani pro jiné vodní živočichy,“ sdělil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Podnik upraví potok od jeho soutoku s Ohří v Libočanech až téměř k okraji vojenského prostoru v Doupovských horách. „Projektování je rozdělené do tří hlavních úseků, které jsou od Libočan do Čejkovic, od Čejkovic do Libědic a od Libědic do Pětipsů. Po realizaci těchto tří úseků bychom se snažili ještě o zprůchodnění úseku od Pětipsů do Radonic,“ sdělil mluvčí.

Jednou z největších překážek je téměř metr a půl vysoký jez v Libočanech.

Ten vodohospodáři vyřeší rybím přechodem – třicetimetrovou rampou z balvanů na levém břehu. Balvanitými skluzy se také vyřeší ostatní menší jezy. V rámci přípravy projektu zpracoval pro Povodí Ohře Petr Janda, bývalý vedoucí odboru životního prostředí žatecké radnice, hydrobiologický a ichtyologický průzkum.

V něm úpravy na Liboci jednoznačně doporučuje. „Doporučuji odstranit migrační bariéry dle návrhu Povodí Ohře. Záměr má totiž jednoznačně kladný vliv na faunu i ekosystémy. Projekt odstranění migračních bariér na Liboci považuji za prioritní a to vzhledem k výskytu zvláště chráněných a vzácných druhů ryb, kterým se zlepší možnost migrace a rozmnožování,“ uvádí v závěru svého průzkumu.

Podle něj je Liboc bohatá na rybí druhy, vedle zmiňovaného lososa to jsou například jelec tloušť, hrouzek obecný a střevlička východní. Nechybějí ale ani třeba kapr, pstruh potoční nebo bolen dravý.

V Liboci se také vyskytují zvláště chráněné a vzácné druhy ryb – střevle potoční, vranka obecná, ouklejka pruhovaná či mřenka mramorovaná.