Radní už mají jasnou představu o tom, jak by mohlo v budoucnu vypadat Löschnerovo náměstí. Jedná se o prostor, kterým se vstupuje na Mírové náměstí a jímž se současně otevírá městská památková rezervace.

„Rádi bychom toto území zhodnotili, obnovili tam zeleň a celkově ho zkulturnili,“ nastínil starosta Jiří Kulhánek. S touto představou radní obeslali tři perspektivní architektonické kanceláře, aby vypracovaly ideové návrhy. Z jejich prací si komise vybrala tu nejlepší, pod kterou je podepsán pražský architekt Petr Uhlík.

Vyzvednout kostel, strhnout boudu

Podle návrhu by se měl takřka k nepoznání změnit prostor před kostelem sv. Anny, aby vyzněl jako skutečná dominanta náměstí. Cesta k jeho vchodu se nepříjemně svažuje a tak kostelík zůstává utopený pod asfaltkou. Do budoucna by před jeho vchodem mělo vzniknout dlážděné náměstí. „Zmizí také ohyzdná dřevěná bouda, kde se prodávaly květiny,“ těší se starosta.

Plocha mezi Komenského ulicí a B. Němcové by mohla být rozdělená do dvou výškových úrovní, čímž by se prosvětlil městský park. Podél horní hrany by vedla mlatová cesta s lavičkami.

Pod hasičskou zbrojnicí by měl vzniknout útulný a částečně zastíněný prostor.

Součástí návrhu je také založení nové generace stromů, která naváže na budovu bytovek a vytvoří přirozený předěl mezi kostelem a hřištěm. Plocha před hřištěm má být navíc rozšířená o další plochu s dřevěnou palubou a schody, které mohou posloužit i k sezení. Ve Školní ulici mají přibýt kolmá stání pro auta.

Krása za 15 miliónů

Zpracování ideového návrhu je zatím jen prvním krokem k proměně Löschnerova náměstí. Jeho vzhled se může od návrhu architekta v některých bodech odklonit. Z projektové dokumentace, která teprve bude zpracovaná, vyplyne, co je proveditelné a co ne. Nato se město může pustit do shánění dotací. Náklady jsou totiž předběžně spočítané na takřka patnáct miliónů korun.

Pevné datum konečné proměny náměstí je zatím ve hvězdách. „Necháme ho obnovit postupně po třech etapách a nevíme, kdy se vše dokončí. Podstatné ale je, že máme vizi,“ uzavřel Jiří Kulhánek.