Kauza odvolání Přemysla Rabase z funkce ředitele zooparku pokračuje.

Po odvolání nechalo město udělat audit. Výsledky zveřejnilo nyní. Podle vedení Chomutova výsledky kontroly poukazují na závažné nedostatky v účetnictví organizace. Bývalý ředitel má vysvětlení.

Kontrola byla rozdělena do několika etap. První část byla zaměřena na obecné povinnosti příspěvkové organizace. „Hlavní nedostatek spočíval v tom, že do zřizovací listiny nejsou včas promítány změny, ke kterým v organizaci dochází,“ uvádí konkrétnější příklad pochybení tiskový mluvčí města Tomáš Branda.

K chybě v neprovedení změny v zřizovací listině podle bývalého ředitele nedošlo. „Byl nám strčen útulek pro psy rozhodnutím rady ze dne 31. 3. Mě si k tomu nikdo nepřizval, abych se mohl vyjádřit. Začátkem dubna nám bylo uloženo, že jej máme do zřizovací listiny zpracovat. Já jsem materiál do listiny zapracoval do zasedání rady a 8. dubna jsem byl odvolán. To je týden na to,“ popisuje Přemysl Rabas. Ve zprávě z kontroly však stojí že zoopark změnu zřizovací listiny neprovedl.

Nesrovnalosti v zahraničních cestách

Problém byl podle města i jinde. „Kontrola také zjistila nesrovnalosti v zahraničních cestách bývalého ředitele zooparku,“ uvádí další závěr kontroly mluvčí. Příkladem může být cesta do Litvy, ke které nebyl žádnému zaměstnanci vydán cestovní příkaz. „Cestu vykazuje zoopark každý rok. Připouštím, že jde o pochybení, když chybí schválení radou. Jde ale o chybu formální. Rozhodně nevznikla žádná škoda a nebyl v tom záměr,“ vysvětluje Rabas.

Zajímavý je průběh, jakým město vydávalo informace týkající se zooparku. V dubnu, kdy odvolalo Rabase, nechtělo komunikovat. Pak uvedlo jako hlavní důvod špatné hospodaření. Audit za rok 2007 však nechalo udělat až po odvolání Rabase a výsledky zveřejnilo teprve nyní, krátce před krajskými volbami.

Na pondělním zasedání zastupitelstva proběhne o auditu další diskuse.