Náklady jsou včetně demontáže stožárů, svítidel, stávajících rozvaděčů a části kabelového rozvodu v celé délce ulice spočítané na 13,9 milionu korun.

Práce by měly začít v dubnu, dokončení je plánováno na prosinec. Město má zažádáno o finanční podporu ze Státního programu ministerstva průmyslu a obchodu. Chomutov má už několik let zpracovaný přehled v jakém stavu je veřejné osvětlení v jednotlivých částech města a postupně nahrazuje staré novým.