„Chceme více zelených ploch." „Rádi bychom tady měli více služeb." „Postavte tu něco pro děti." Hlas lidu zní jednoznačně, Kulturní a společenské středisko (KASS) potřebuje nutně rekonstrukci.

Je to právě a hlavně KASS, který je trnem v oku obyvatelům jednoho z největších chomutovských sídlišť, Zahradní. Jak vyplývá z právě proběhlé dotazníkové ankety, prostory kdysi honosného nákupního centra jsou dnes v mnoha případech opuštěné a velmi málo využívané. To ale není jediný problém, který dotazované rmoutí. Budova, na které se během třiceti let značně podepsal zub času, hyzdí okolí. Rozrostl se tady počet heren a barů. Ty s sebou podle místních přivedly větší počet nepřizpůsobivých občanů, s čímž ruku v ruce klesla bezpečnost. Obyvatele trápí také různé bariéry v podobě schodů, chybějící lavičky nebo třeba koše.

Své názory a stanoviska měli obyvatelé možnost představit a hájit také na středečním veřejném projednání. Sešlo se jich několik desítek. „Jsme rádi, že si lidé našli čas a přišli o budoucí podobě KASSu a jeho okolí diskutovat," říká projektová manažerka Lenka Kynčilová a dodává, „je vidět, že mají skutečný zájem něco řešit."

Poté, co byly zveřejněny výsledky dotazníkové ankety a představena prozatímní projektová studie, dostali svůj prostor občané. A nutno podotknout, že jejich postřehy, nápady a komentáře nevybočovaly z výsledků ankety a ani představ projektantů. Zbytečně moc betonové hmoty, uboze málo zelených prostor. Rekonstruovat je třeba. „Názory a návrhy lidí jsou pro nás důležité. V budoucnu budou podkladem pro dopracování finálního projektu," ubezpečuje vedoucí oddělení investic Lenka Petříková.