Volili jsme taková místa, aby byla dobře dostupná a třídění odpadu nebylo pro obyvatele přítěží," uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

Do zelených kontejnerů s červenými polepy mohou lidé vhazovat všechny druhy oblečení, domácí textil, spárovanou obuv, plyšové či látkové hračky, kabelky a batohy. Vše musí být suché a čisté, zabalené v tašce nebo pytli. "Kontejnery pravidelně sváží soukromá firma Koutecký, která tento odpad nadále recykluje," uvedl vedoucí provozovny odpadového hospodářství Marek Pohl.

Textil z kontejnerů má dvojí využití. Oblečení, které je v dobrém stavu, dává společnost charitativním organizacím k další distribuci mezi potřebné. Zbylé věci recykluje na čistící hadry. Vše se přebírá ručně. "Každý občan za rok vyprodukuje zhruba 20 kilogramů textilního odpadu. Ten nemusí končit na skládce. Lidé již běžně recyklují například sklo či plast, jistě nebude problém, aby nyní recyklovali i textil," řekla Jitka Mádlová ze společnosti Koutecký.

V Chomutově v současné době mohou lidé kromě textilu třídit plast, papír, sklo a bioodpad. Přesný seznam stanovišť kontejnerů najdou lidé na webu www.tsmch.cz.