Moorevital je tříletou aktivitou českých a saských lesníků. Rašeliniště, která se snaží obnovit, se nachází mezi saským územím Kühnhaide/Satzung a českou Horou Svatého Šebestiána. Od poloviny 90. let se potýkají s problémem odvodnění, do roku 2020 by se situace mohla zlepšit.

„Na obou stranách hranice revitalizují sedm krušnohorských přeshraničních vrchovišť. Na tomto území postaví postupně do konce roku 2020 přehrázky pro zadržení a svedení vody zpět do rašelinišť,“ vysvětluje kurátorka galerie Kryt Lenka Fricová s tím, že práce se soustředí na plochu o rozloze kolem 172 hektarů.

Rašeliniště jsou biotopem, který vyhledává ohrožený tetřívek obecný. Tomu se v Krušných horách dařilo paradoxně v letech, kde se smrkové lesy rozpadaly pod náporem imisí a nahrazovaly je břízy. „Vzniklo bylinné patro s bohatým zastoupením brusnicových rostlin. Tento biotop zcela vyhovoval tetřívkovi obecnému, a tak bylo tehdy na tisíci hektarech lesa zaznamenáno až několik set kusů tetřívka,“ připomíná mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Po roce 1996 ale březové lesy mizely a společně se sílícím tlakem predátorů začala populace dnes už ohroženého ptáka klesat. Podle neziskové organizace Amethyst, která v rámci svého projektu TetraoVit výskyt tetřívka mapuje, se jeho výskyt v Krušných horách v červnu 2018 pohyboval jen v řádu desítek.

„Bylo zjištěno celkem 77 tokajících samců a 15 samic,“ říká Ondřej Wolf z organizace Amethyst. Počet tetřívků v Krušných horách ale podle zjištění organizace rok od roku stále stoupá.

Putovní výstava

Projekt by měl skončit v roce 2020. Jak to ale na rašeliništích momentálně vypadá, se můžete podívat i skrze putovní výstavu, kterou připravila Lesní správa Klášterec s polesím Marienberg.

„Výstava s názvem Vrchoviště překračují hranice – Hochmoore überwinden Grenzen návštěvníkům představí tento vzácný biotop ve fotografii, živých exponátech, historickém nářadí a dermoplastických preparátech,“ doplňuje kurátorka Fricová.

Vernisáž výstavy se uskuteční v galerii Kryt v Klášterci nad Ohří 7. června od 16 hodin. K vidění bude až do 30. června.