Má vizi, že vybuduje lázně v pravém slova smyslu, i architektonickou studii lázeňského domu za stovky milionů. Aktuálně ale Klášterci nad Ohří chybí správce minerálních pramenů. Firma ARC-MEC s touto činností náhle skončila. Aby se prameny nemusely pro lidi zavřít, chopila se údržby společnost Lázně Evženie, ačkoli k tomu nemá povolení.

V Klášterci nad Ohří vyvěrají tři minerální prameny. Jímané jsou v lázeňském parku. Jedná se o pramen Evženie, Klášterecký pramen a Městský pramen.

„Nemůžeme nechat prameny padnout. Někdo je udržovat musí,“ zdůvodnil starosta Klášterce Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN) na posledním zasedání zastupitelstva.

Povolení k užívání a správě minerálních pramenů uděluje Ministerstvo zdravotnictví, jelikož se jedná o zdroj v majetku státu. Licenci držela několik let ARC-MED, ta však na konci minulého roku ministerstvo požádala o její zrušení. K překvapení představitelů města a společnosti Lázně Evženie ovšem k tomuto datu ukončila činnost také fyzicky, ačkoli probíhá správní řízení a než bude ukončené, o prameny se má i nadále starat.

Co bylo důvodem takového konce? Město každoročně podporovalo údržbu pramenů dotací ve výši 400 tisíc korun. Na sklonku minulého roku však zastupitelé finance zdravotnickému zařízení neodklepli a své rozhodnutí odložili na konec února. Tehdy došla vedení společnosti trpělivost a se správcovstvím, které považovalo za příslovečnou kouli na noze, udělalo krátký proces.

„Volal jsem panu starostovi a řekl jsem, že v případě, že zastupitelstvo nerozhodne alespoň o krátkodobém plnění, to znamená třeba na první kvartál, my nejsme schopni balneotechnikovi a dalším proplácet faktury, které jdou do desítek tisíc,“ upozornil Miroslav Ouzký. Ten je zakladatelem a většinovým vlastníkem ARC-MED, současně je také odborným garantem a primářem léčebné rehabilitace a balneologie. „Nejsme schopni řešit ani údržbu pramenů, kterou děláme 'pro bono' městu. Neděláme ji jako něco, co by potřebovala naše společnost k léčení našich klientů,“ zdůraznil.

První týdny letošního roku tak byly dobou bezvládí. Nato udělala společnost Lázně Evženie, jejímiž akcionáři jsou město a Priessnitzovy lázně Jeseníky, rychlé rozhodnutí o údržbě.

„ARC-MED se totiž přestala starat takovým způsobem, že ukončila odběry minerální vody nutné pro rozbor, takže hrozilo, že budeme muset zavřít pítka,“ nastínil radní města Vojtěch Marvan (Máme rádi Klášterec - STAN). Ten je i místopředsedou představenstva Lázní Evženie. Rozbory se provádějí každý měsíc prostřednictvím Ústavu zdravotnických studií v Ústí nad Labem. „Museli jsme také vyměnit čerpadlo, které bylo na hraně. Celkově je na tom tamní technologie mizerně, takže je potřeba ji obnovit,“ upozornil. Ačkoli tedy společnost nemá povolení k údržbě, reálně už za ni zaplatila přes 20 tisíc korun.

Společnost Lázně Evženie také narychlo požádala Ministerstvo zdravotnictví o licenci. „Ministerstvo o takové věci musí rozhodnout do třiceti dnů od podání žádosti,” uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. „Případně může v řízení dojít k jistému zpoždění z důvodu nutnosti doložení některých chybějících podkladů, ale ze zkušenosti lze očekávat, že celý proces vydání povolení novému správci nebude trvat déle než dva měsíce,“ dodal.