Na zítřek pozvali na sídliště Březenecká městského architekta Jaroslava Pachnera a autora staveb experimentů či kina Evropa Rudolfa Bergra, kteří zájemce provedou mezi paneláky na komentované procházce. Další podrobnosti prozradil jednatel Kuprospěchu Miroslav Koranda v krátkém rozhovoru pro Chomutovský deník.

Komentová procházka proběhne v pátek 30. října, sraz je v 15 hodin před bývalým kinem Evropa. Rezervace na e–mailu mk@kuprospechu.org nebo na tel.: 739320640


Co se lidé na procházce dozvědí, co jim to může dát?
Architekt Pachner bude o sídlišti povídat v širších souvislostech díky své místní znalosti, architekt Bergr pak prozradí zajímavosti ze vzniku konkrétních staveb – experimenty, Evropa či Krystal. Tradiční pověst sídlišť je, že jde jen o místa na přespání. To ale nemusí být vždycky pravda, i ony mají zajímavou historii. Můžeme lidi postrčit k tomu, aby začali o tom svém sídlišti přemýšlet jinak…


Jak vlastně tento nápad vznikl?
Podobné komentované procházky už v republice probíhají, například na pražském Jižním městě. My jsme náhodou narazili na architekta, který je autorem našich experimentů a chtěli ho pozvat do Chomutova. To se teď povedlo.


Jak bude procházka vypadat, kolik lidí maximálně může jít?
Bude to obyčejná procházka po sídlišti, vyrazí se od kina Evropa. Ideální by asi byla skupina dvaceti lidí, ale omezovat to zatím nechceme.