Stát totiž ztratil kontrolu nad sto tisíci tunami jedů. Ty se staly předmětem podnikání obchodních firem, které ale nyní nikdo neumí dohledat. Nyní se o to snaží v Polsku, kam byla část odpadu vyvezena. Zbytek má být na českém území. K události mělo dojít v minulosti. Současné problémy měly vzniknout v době vlády Mirka Topolánka. Už tehdy se vedl spor, zda přepracované kaly jsou odpadem, nebo palivem. V roce 2008 schválila vláda usnesení, podle kterého se směsi z lagun za nebezpečný odpad nepovažují. Ale zjistilo se, že elektrárny a cementárny, pro které „palivo” bylo určeno, odpad neumí spálit. Dnes ale nikdo neví, kde všude je odpad nelegálně uložen. (rpe)