Původně podalo výpovědi sto jedenáct lékařů pěti nemocnic Krajské zdravotní (KZ). Mezi nimi byl jediný, který chce skončit s prací v chomutovské nemocnici. Přesto se měla nějaká opatření týkat i jí. Aby byla schopná pojmout pacienty z ostatních nemocnic, kde problém spojený s odchody dosáhl větších měřítek, měla utlumit práci ambulancí.

Veškerá opatření se mohla stopnout díky tomu, že 94 lékařů své výpovědi stáhlo. Ke zvratu došlo po úterním vyjednávání KZ se zástupci odborových organizací.

Představenstvo Krajské zdravotní odsouhlasilo, že použije všechny finanční prostředky ze zvýšených příjmů od zdravotních pojišťoven do platů lékařů.
Toto rozhodnutí navazuje na uzavřené memorandům a podpis dohody vládou.