Kaple byly postaveny v letech 1694 až 1699. „Jejich úlohou je fyzicky směrovat i duchovně doprovázet poutníky na cestě z jádra města Kadaně, kde se patrně přirozeně shromažďovali, až k oltáři Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášterním kostele,“ uvádí historik Městského muzea v Kadani Lukáš Gavenda.

„Ústředním obrazem podněcujícím poutníka k rozjímání, je sedmkrát opakující se reliéf Ježíše Krista vlekoucího těžký kříž. Bolestný výjev doplňují další rozmanité motivy vztahující se k tématu: nástroje Kristova utrpení, palmové ratolesti (opět symboly mučednictví), vinná réva (symbol Krista), nebo stuhy s plody hojnosti (znamení Božího požehnání). Úctu ke Čtrnácti sv. Pomocníků jako přímluvcům v nouzi, nemocech a životních útrapách, pak dokládali jejich sochy na vrcholu jednotlivých kaplí, dnes většinou ztracené.“