Nový kabát dostane kostel sv. Anny ze 14. století. Střecha je již z větší části hotová a nyní se pracuje na nové venkovní omítce. Budou ještě následovat práce na opravě vnitřních omítek a dalších vnitřních úprav. „Na rekonstrukci jsme dostali dotaci tři milióny korun a hotovo by mělo být do konce října 2009,“ uvádí starosta obce Zdeněk Vokatý.


Další akcí je výstavba osmi sociálních bytů. Na to Křimov dostal dotaci přes čtyři milióny korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Hotovo by mělo být v prosinci.


Poslední akcí je dokončení kanalizace v obci. První etapa je už hotová, v těchto dnech pracují na druhé. Kanalizaci obec hradí ze svých finančních zdrojů a bude stát jeden milión pět set tisíc korun. Hotovo podle plánu by mělo být v říjnu.