Dávná historie královského města znovu ožila. Archeologové objevili listiny, písemnosti a dopisy, adresované Kadaňanům před několika stoletími. Nejvzácnější z nich jsou psaní od dvou českých králů, Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského.

Velký objev lze bez nadsázky označit jedním slovem. Poklad. A kadaňští ho vlastně měli celou dobu „před očima". Ukrýval se totiž pod podlahou kaple radniční věže. „Bylo to pro nás naprosté překvapení. Když se připravovala oprava původní dobové podlahy, neměli jsme ani tušení, co na nás čeká za zázrak," vrací se ve svých vzpomínkách odborník z kadaňského muzea Lukáš Gavenda.

První přišel dopis z roku 1485

Historik při svém vyprávění doslova září. „Jako první se před námi objevil dopis Jana Hasištejnského z Lobkovic. Je datován k roku 1485. To bylo prostě něco neuvěřitelného."

V těchto chvílích bylo všem přítomným jasné, že jsou přímými účastníky archeologického snu. A to ty nejkrásnější okamžiky měly teprve přijít. „Písemnosti jsme dolovali několik dní. Opatrnost a důkladnost je na místě. A pak to přišlo…," zasní se Gavenda a po chvilce pokračuje, „objevil se před námi list, na němž jsem jako adresáty viděl purkmistra a konšely města Kadaně a adresa byla zakončená dovětkem věrní naši milí . Věděl jsem, kolik uhodilo. Měli jsme v rukách dopis od krále."

Napětí a vzrušení všech v těchto chvílích gradovalo na maximum. Dopis od krále (snímek níže). To je tedy něco. Nyní šlo jen o to, odhalit od jakého a co je jeho obsahem. „Už jen to vědomí, co jsme našli, bylo dech beroucí. Když jsme dopis rozbalili, nadšení bylo ještě větší," popisuje Gavenda, „dopis je od Jiřího z Poděbrad, napsaný ve středu, 7. září, roku 1468. Král v něm žádá kadaňský lid, aby s ním s vojenskými vozy, houfnicemi a jinými vojenskými potřebami dle vší své možnosti do pole táhl."

Král Jiří ve svém psaní vyzývá Kadaňany, aby dle svých možností přispěchali na pomoc v boji.

Další královský dopis, přímluva za mlynáře

Ani to ale stále není konec. Úkryt pod dlaždicemi ještě nepustil veškerá svá tajemství. Další perlou byl dopis, opět zpečetěný královským prstenem. Tentokrát se jednalo o Vladislava Jagellonského. „Druhý královský dopis je o pouhých čtrnáct let mladší. Král žádá Jana Hasištejnského z Lobkovic, aby přiměl měšťana Schotze k zaplacení dlužné částky mlynářovi Vackovi z Rakovníka," odtajňuje obsah psaní historik.

V tomto případě ovšem měli páni odborníci práci poněkud těžší. V dopise se totiž neobjevila ani zmínka o datu. „Pravda. Datovat tento dopis bylo poněkud náročnější. Podle určitých indícií se ale podařilo datum určit. Text byl napsán 29. července roku 1482," usmívá se Gavenda.

Podlaha ve věži nakonec vydala na šedesát papírových písemností. Své tajemství ukrývala několik století a není proto divu, že některé z nich nejsou dochované celé. Malá část je poškozená od hlodavců, v pár případech zase došlo k přesušení papíru. I přes tyto drobné vady se ale bezpochyby jedná o nález velkého významu.

Dva dopisy královské, čtyři od nejvyššího podkomořího království Českého, různé zápisky evidenčního charakteru, seznamy a mnoho dalšího. „Na spoustě listech se objevují například jména měšťanů, takže se dovídáme, kdo tady žil. Je tu také pozvánka od Jana z Kolovrat ze sousedního Mašťova. Zve kadaňské panstvo na svatbu své dcery. Je toho opravdu spousta," libuje si muzejník.

Historik Lukáš Gavenda a archeoložka Eva Černá pozorně zkoumají královský dopis Jiřího z Poděbrad, psaný 7. září roku 1468.S odhalením se čekalo dvě léta

Středověký poklad objevili archeologové v červnu 2011. Zveřejnění nálezu odložili na dobu, kdy budou moci veřejnosti předložit souvislejší informace o písemnostech. „Nechtěli jsme to oznamovat hned. Bylo jasné, že veřejnost zajímá spousta detailů, a my jsme na ně v té době nedokázali ještě odpovědět," vysvětluje posunutí uveřejnění Gavenda.

V současné době jsou listiny uschovány v kadaňské pobočce Státního okresního archivu a čekají na odborné zrestaurování. Do budoucna se také plánuje jejich krátkodobé vystavení. „Na delší dobu je vystavit nelze, mohlo by dojít k jejich poškození. Zvažujeme ale vydání publikace, kde budou vypsané kompletní texty, fotografie, přepisy i odborná vysvětlení," zakončuje svůj výklad Lukáš Gavenda.