„Ukazuje se, že naši zdravotníci jsou schopni velmi pružně reagovat na rychle se měnící epidemiologickou situaci a že se snaží být v maximální možné míře připraveni na očekávaný nápor pacientů, kteří budou vyžadovat v souvislosti s nákazou novým koronavirem hospitalizaci. Za to jim patří poděkování. Děkuji také za kontinuální velké pracovní nasazení a výsledky, které vynaložené úsilí dosud přineslo. Děkuji i za jejich příspěvek k tomu, že jsme řadu opatření realizovali jako jedni z prvních v České republice. Jsem přesvědčen, že toto všechno napomohlo ke zvýšení prestiže značky KZ u našich spoluobčanů - pacientů,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

 „Náš obdiv a poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci Krajské zdravotní v první linii. Již více než měsíc čelí velkému náporu personál infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, do boje s koronavirem vstupují postupně naši zdravotníci dalších oddělení a ve všech našich nemocnicích včetně těch, kteří zajišťují provoz triážových míst pro třídění pacientů, odběrových míst a v případě potřeby i výjezdů za odběry,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

 „Díky uvolňování kapacity plánované péče a výkonů v průběhu minulého měsíce můžeme postupně personálně posilovat zřízená triážová místa pro třídění pacientů přicházejících do našich nemocnic, odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, emergency a infekční oddělení. Všem našim zdravotníkům za odváděnou práci v tomto náročném období děkuji,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

 Neustále se zvyšující požadavky na počet laboratorních vyšetření a na zkrácení času od odebrání vzorku po jeho vyhodnocení, přivedly Krajskou zdravotní, a. s., velmi rychle k vlastnímu provádění testů.

 „Státní zdravotní ústav schválil žádost o povolení provádět testy a od 1. dubna jsme v pořadí 76. laboratoří v České republice, oficiálně vyhodnocující testy na nákazu SARS-CoV-2. Realizaci vyšetřování zajišťují společnými silami oddělení klinické mikrobiologie a oddělení klinické biochemie. V současnosti metodou RT-PCR zvládneme vyšetřit 140 vzorků denně, ale snažíme se počty s ohledem na požadavky postupně navyšovat,“ vysvětlil MUDr. Jan Špička, MBA, primář Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 Pandemický plán společnosti počítá v případě potřeby s postupným navyšováním akutních lůžek pro pacienty s tímto onemocněním v každé z pěti jejích nemocnic. „Proto v nich vznikla tzv. kovidcentra, určená pro pacienty, kteří do nemocnic přicházejí na nějaký zákrok či operaci, ale při triáži vykáží některé příznaky COVID-19,“ uvedl MUDr. Josef Škola, EDIC, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KAPIM). „V Krajské zdravotní mají tyto stanice celkem 195 lůžek. V nemocnici v Litoměřicích jich je dalších 28, takže v Ústeckém kraji disponujeme aktuálně 223 akutními lůžky v režimu COVID-19," doplnil MUDr. Josef Škola, EDIC, který je krajským koordinátorem intenzivní péče (Klinická skupina COVID).

 KZ začala se zvyšujícím počtem pacientů s onemocněním COVID-19 ve svých pěti nemocnicích od poloviny března postupně omezovat plánovanou odkladnou operativu a ordinační hodiny odborných ambulancí a poraden. Jako největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice reagovala na situaci hned po potvrzení nemoci COVID-19 u prvních nemocných v neděli 1. března. Následující den 2. března ve své ústecké nemocnici vyčlenila jednu stanici infekčního oddělení pro izolaci pacientů s podezřením na nákazu koronavirem a pacienty pozitivní, s probíhajícím onemocněním, jejichž stav vyžaduje pobyt v nemocnici.

 Postupně od čtvrtka 19. března zavedla v každé ze svých nemocnic třídění do nich přicházejících pacientů a místa pro odběr vzorků od osob s indikovaným podezřením z nákazy na laboratorní testy. Do neděle 5. dubna 2020 v nich zdravotníci provedli celkem na 2800 stěrů.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník