Lidem z ANO, ODS a Spojenců pro kraj vadilo konkrétní jméno navrhované na předsedu výboru: jméno Filipa Ušáka (STAN).

Opozice tak má zatím nakonec jen šéfa kontrolního výboru, Jiřího Baudise (Piráti). Finančnímu má předsedat Marek Kocánek (ANO), Ušák zůstat jen člen. Pozastavil se nad tím Jan Paparega (Lepší Sever). „Napříč opozicí byla na Ušákovi naprostá shoda,“ tvrdil. Podle Schillera ale Ušák intrikoval při povolebním vyjednávání, koalice ho tak nepovažovala za důvěryhodného pro čelo výboru. Jiné jméno by nejspíš prošlo, hejtman do příště vyzval opozici k jeho návrhu.

Všichni předsedové výborů budou pro svou funkci uvolněni, tedy i placeni. Ušák celkem 18 placených míst po nově zvolené zastupitele (i s 9 uvolněnými radními) považuje za příliš. Je jich ještě o jednoho víc, než tomu bylo za minulého funkčního období. „Politická kultura dostala na frak,“ komentoval to Jaroslav Komínek (KSČM) s odkazem na dřívější slova nové koalice o nutnosti šetřit.

Ve Středočeském kraji s počtem obyvatel vyšším zhruba o půl milionu také v pondělí zvolili 17 uvolněných zastupitelů. Ušák i proto navrhoval, aby všichni předsedové byli neuvolnění. „Nejsme ve Středočeském kraji, máme velké problémy,“ zdůvodnil Schiller nutnost placených funkcí časovými nároky na ně. Takové vysvětlení se nelíbilo Aleně Dernerové (STAN). „Pokud máme tolik problémů, tak proč nešetříme?“ oponovala novému hejtmanovi.

I další výbory mají nové předsedy. Výchově, vzdělávání a zaměstnanosti bude šéfovat Zdenka Vachková (ODS), národnostním menšinám Karolína Žákovská (Spojenci pro kraj), zdravotnictví Milan Rychtařík (ANO), kultuře a památkové péči Vlastimil Skála (ANO), sociálním věcem, bezpečnosti a sociálně vyloučeným lokalitám Drahomíra Karasová (ODS), zemědělství a venkovu Zdeněk Plecitý (ANO) a životnímu prostředí Tomáš Kirbs (ANO).