Stále více otázek vzbuzuje kauza dovozu nebezpečného odpadu na Mostecko. Krajský úřad v prohlášeních odmítá, že odpad je nebezpečný, přestože se skladuje na speciální skládce Celio určené jen pro nebezpečný odpad a v tomto režimu bude podle informací Deníku i spalován v čížkovické cementárně na Litoměřicku.

Ze změny integrovaného povolení pro Celio, vydané odborem životního prostředí krajského úřadu vyplývá, že úředníci kvůli nebezpečnému odpadu požadují opatření. Zároveň ale mluvčí kraje Magdalena Hanáčková hovoří o výrobku a vedoucí odboru Veronika Vítková dokonce konstatuje: „Odpad není v žádném případě nebezpečný.”

S tím ale nesouhlasí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem. Podle jejich názoru je tzv. alternativní palivo Geobal 4 nebezpečný odpad. „Argumenty, že je to alternativní palivo, nelze přijmout, neboť tento odpad je vyráběn z nebezpečných látek, což je v rozporu s evropskou normou,” řekla ředitelka Jana Moravcová.

ČIŽP říká: Je to nebezpečný odpad

Jak Deník dále zjistil, ČIŽP Ústí nad Labem dopisem z 9. září žádá o vyjasnění vlastnických vztahů k odpadu a klasifikuje převážený materiál jako nebezpečný odpad. V tomto duchu je následně vydáno Integrované povolení krajským úřadem.

„To konečné rozhodnutí, zda je to odpad nebo není, je ale na krajském odboru životního prostředí, ČIŽP vstupuje jen připomínkami,” doplnila Moravcová. „Díky tomu, že se podařilo zpochybnit, že je to alternativní palivo, můžeme provádět kontrolu jak v Celiu, tak v Čížkovicích. Pokud by to bylo schváleno jako alternativní palivo, nebylo by možné provádět kontroly.”

Skladování jako nebezpečný odpad

Přestože vedoucí odboru životního prostředí na krajském úřadě Veronika Vítková nyní tvrdí, že odpad není v žádném případě nebezpečný ani toxický, přesto se s tzv. alternativním palivem musí podle krajského úřadu zacházet jako s nebezpečným odpadem.

Vyplývá to i z integrovaného povolení, které připouští obsah nebezpečných látek a stanovuje přísné podmínky pro uložení a kontrolu Geobalu 4. Aby mohlo Celio garantovat bezpečnost skladování, končí materiál v kazetě na nebezpečný odpad.

Spalování jako nebezpečný odpad

Podle informací Deníku se nebezpečný odpad nebude spalovat v klasickém režimu jako kdyby šlo o alternativní palivo, ale nakonec v režimu spalování nebezpečného odpadu.

Čížkovická cementárna Lafarge má licenci na spalování, médiím ale tvrdila, že odpad je alternativním palivem. Mluvčí firmy Milena Hucanová to ale odmítla potvrdit. „Lidé, kteří k tomu mají co říci, momentálně ve firmě nejsou.”

Kraj jako obhájce Lafarge

Vítková odmítla, že by její odbor přehodnotil souhlas, ale bude sledovat plnění všech podmínek integrovaného povolení.

„Nejbližším možným místem, kde by mohly být kaly z ostravských lagun spalovány, je cementárna v Hranicích.

Tam byla spalovací zkouška provedena, ale bez pozitivních výsledků. V Čížkovicích byla zkouška úspěšná. Ve spalovacím procesu vzniká pouze spalitelný odpad, který lze při výrobě slínku energeticky využít, a tím ušetřit ušlechtilá paliva,” konstatovala úřednice.

Bude Celio Litvínovu platit?

Pochybnosti tkví i v tom, zda Celio bude podle zákona o odpadech platit poplatky Litvínovu a Státnímu fondu životního prostředí za uskladňování na katastru obce, neboť se jedná o nebezpečný odpad. Placením by se totiž přiznal, že je uskladňován nebezpečný odpad.

„Žádný poplatek se za dočasné uložení neplatí,“ interpretoval zákon o odpadech Jindřich Kauca, obchodně provozní ředitel Celia. Podle hrubých výpočtů by přitom Litvínov mohl získat za 110 tis. tun až 187 milionů korun.

Autoři: R. PEŠOUT, M. VOKURKA