Součástí provozu Kamencového jezera je celodenní dohled nad pořádkem a prázdnými koši. I proto je areál velmi oblíbený a kladně hodnocený návštěvníky kempu i místními permanentkáři či příležitostnými návštěvníky z Chomutova. Chválí i vodu, která díky svým přetrvávajícím vlastnostem a chemismu neumožňuje vznik sinic a i přes její značný úbytek v posledních letech - hladina se pohybuje kolem 50 centimetrů pod normálem - si stále udržuje svou kvalitu.

V příštích dnech už se očekává ochlazení, letošní sezona slunění a koupání se tak rychle blíží ke svému konci.