Začne se s výměnou všech rozvodů. Severočeská vodárenská společnost položí novou kanalizaci a vodovodní řad, RWE zase rozvody plynu. „V návaznosti na rekonstrukci potrubí kompletně projde rekonstrukcí komunikace, chodník, vybudujeme nový autobusový záliv s přístřeškem, kontejnerová stání a vznikne zde sedmatřicet nových kolmých parkovacích míst," vyjmenoval primátor Jan Mareš. Současně zde bude kompletně vyměněno i veřejné osvětlení a doplněná zeleň.

Obyvatelé se mohou těšit na komfort, nejprve je však čekají těžkosti. V průběhu června začne SVS budovat provizorní vodovodní řad v chodníku. S frézováním silnice by se mělo začít první prázdninový den 30. června. Ulice pak bude uzavřena.

Celková rekonstrukce za čtrnáct milionů korun bude dokončena v závěru roku. zakázku získala firma FRK,s.r.o. kadaňského podnikatele Ahmada Raada.