Je všední den dopoledne a před hlavním vchodem postává klášterecký farář páter Artur Sciana. Vyprovází jednoho z novinářů, který se přišel podívat, jak v kostele probíhá rekonstrukce historických varhan.

Z kostela ven na ulici pronikají tóny. Farář otvírá postranní vchod a zvuk sílí. „Slyšíte, to si nahrajte, to je nádhera," říká farář a oči mu přitom svítí. Procházíme mezi lavicemi a stoupáme po prošlapaných vrzajících schodech nahoru na kůr kostela. Tam skupina restaurátorů vrací historickým varhanám jejich někdejší lesk. Za klávesnicí stojí Josef Brachtl z Krnova, který se svou firmou varhany opravuje a zkouší první sadu píšťal, které do varhan právě vsadili.

„Před rokem jsme si varhany odvezli k nám na dílnu a snažili se zachránit, co se dalo," říká smutně. Základní konstrukce varhan už je upravená a nahoře září novotou klávesy. „Varhany byly už hodně poškozené. Vždyť se na ně přes dvacet let nehrálo. Už i červotoč se do nich dostal," hrozil se Brachtl. Plstěné části klaviatury už byly celé rozežrané. Skříň varhan je viditelně prolezlá červotočem. „I přesto se to ještě dá zachránit. Promačkané části kláves jsme vyměnili a všechno ostatní jsme naimpregnovali a ošetřili proti červotoči," vysvětlil restaurátor.

O záchranu varhan se snažilo několik farářů po sobě. jenže sehnat peníze se stále nedařilo. Až páter Artur Sciana se toho dočkal. V roce 2014 se podařilo získat od Ministerstva kultury dotaci. Další peníze poskytlo Biskupství litoměřické a Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří. Přispělo i město Klášterec nad Ohří a sponzoři. „Rekonstrukce potrvá deset let. Jsme teprve na začátku a už nyní z toho máme velkou radost," prozradil Chomutovskému deníku páter Sciana.

Oprava začala před rokem, kdy si firma odvezla varhany do Krnova. Teď se sem vrátila aby v rekonstrukci pokračovala na místě.

Na první etapu rekonstrukce se podařilo získat loni 289 tisíc korun a letos 227 tisíc korun. Kompletní oprava přijde na něco málo přes 2,5 milionu. Během adventu vždy v neděli se v kostele uskuteční tři koncerty a jejich výtěžek se použije na rekonstrukci varhan. Vstup bude dobrovolný.

Rozhovor s restaurátorem varhan farního kostela v Klášterci Josefem Brachtlem.

Restaurátor: „Opravili bychom je i za rok"

Josef Brachtl se spokojeně usmívá když slyší zvuk první opravené sady píšťal. „Nejvíc prožrané části varhan jsme museli ponořit do speciální lázně, aby se zabránilo dalšímu poškození," říká na úvod našeho rozhovoru.

Jakým způsobem zastavíte červotoče?

Speciální roztok se natáhne do červotočových chodbiček kde ztuhne a zpevní poškozené dřevo, které už bylo křehké jako perník.

Co pohon, ten byl dobrý?

Staré měchy už se rozpadly a tak se musí nainstalovat dva nové klínové, které už se používaly v období baroka. Takové ty žabí tlamy a pod ně přijde ventilátor.

Takže pohon bude elektrický i ruční?

Ano, buď se budou ovládat ručně pomocí měchů, nebo elektrickým ventilátorem.

Co rozsah varhan, jak je velký?

Je 45 tónů až po c3. Poslední velká oktáva není kompletní, chybí tu cis, dis, fis, gis. Jak se to dřív dělalo.

Omezuje to nějak dnešní varhaníky?

Na kostelních varhanách se nepředpokládá, že by se hrála soudobá hudba. S tím musí varhaník počítat. Stará hudba se tu dá zahrát bez omezení.

Dají se volit nějaké registry?

Varhany mají čtyři rejstříky, které se ovládají táhly. Ty se dají různě kombinovat a lze si tak nastavit zvuk.

V jakém stavu byly píšťaly?

Všechny kovové píšťaly jsou vyrobené ze směsi cínu a olova. Podařilo se je zachovat a čistili se pouze čistou vodou, aby se nenarušil jejich povrch a koroze se nedostala dál do hloubky.

Kolik píšťal varhany mají?

V základní skříni je 225 píšťal plus za námi jsou další a to je 12 x 45 a 4 x 18 píšťal.

Jak se varhany ladí?

Píšťaly mají různé průměry a délky a v poměru ke své délce určují barvu tónu, slabší průměr znamená ostřejší vyšší tón a větší průměr pak hlubší. Délka píšťaly určuje výšku, čím je píšťala kratší, tím je tón vyšší, vysvětlil restaurátor. Dolaďování se dělá rozevíráním a zavíráním konců píšťal. Jsou na to takové kovové kužely, které se nasadí na konec a klepáním se buď rozvírají, nebo otvírají a tím se buď zvyšuje, nebo snižuje tón.

Kolik vás na opravě dělá?

Dělá nás šest, jak máme čas. Oprava je rozvržena na deset let. Jinak bychom opravu zvládli v pohodě za rok.