Jak proměnit a vylepšit prostor mezi pravoslavným Kostelem svatého Ducha a řekou Chomutovkou? Město zve veřejnost na projednání plánované proměny tohoto místa. Na setkání se dozví aktuální informace o připravovaném projektu proměny této lokality. Bude představena historie místa, která je úzce spjata s Františkem Josefem Gerstnerem.

Chomutované se na setkání budou moci zeptat na vše, co je k projektu zajímá. Stačí přijít v úterý 14. března v 16 hodin ke kostelu svatého Ducha v Hálkově ulici. Poté bude program pokračovat diskusí v galerii Lurago.