Po úvodním slovu Bedřicha Fryče a představení novinky v kostele, kterou jsou původní varhany na oratoři, se slova ujal primátor města Marek Hrabáč. Ten zapálil na adventním věnci první svíčku.