„Provoz ukončíme poté, co nám bude doručeno písemné rozhodnutí soudu," uvedl Miroslav Slaný, mluvčí Zdeňka Zemka mladšího, který je spolumajitelem elektráren. Majitelé sice podají kasační stížnost, ale ta nemá odkladný účinek.

Licenci elektrárnám udělil Energetický regulační úřad (ERÚ). Podle soudce Petra Šebka soudu nezbylo než konstatovat, že nebyly splněny veškeré technické podmínky pro vydání licencí a ERÚ rozhodnutí vůbec neměl vydat. Žaloby podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle Zemana v době udělení původních licencí v roce 2010 nebyly obě elektrárny dokončené.

„Celá tato kauza je zapříčiněna nesprávným vyhodnocením závěrů zjištěných při prvním ohledání obou elektráren Z 20. prosince 2010," brání podnikatele Slaný. „Kontroloři ERÚ v důsledku vlastní neodbornosti, technické neznalosti a nesprávné úvahy vyhodnotili stav obou elektráren jako rozporný s revizními zprávami Vladimíra Čimpery, aniž by poukázali na jeden jediný rozpor s šestnáctistránkovou revizní zprávou," doplnil.

Právník obou společností předložil soudu několik znaleckých posudků, z nichž podle mluvčího vyplývá, že obě elektrárny byly ke dni udělení licence bezpečné a provozuschopné.

V souvislosti s elektrárnami Saša-Sun a Zdeněk-Sun soud před časem nepravomocně odsoudil předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou na 8,5 roku vězení. Elektrárny patří synům miliardáře Zdeňka Zemka staršího, jenž ovládá firmu Z group steel holding.

Majitelé solárních elektráren, kteří získali licenci pro jejich provoz do konce roku 2010, měli garantovanou cenu 12.150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se výkupní podmínky zásadně změnily, za megawatthodinu je držitelům licence vypláceno již pouze 5500 korun.