Zoopark získal licenci k provozování zoo v roce 2004 a každé 2 roky probíhá kontrola plnění podmínek provozování zoologické zahrady.

Iveta Rabasová na jednání informovala o činnosti za sledované uplynulé období. Komise osobně navštívila nový výběh pandy červené se zázemím a nově vybudovanou Záchrannou stanici pro handicapované živočichy, další zastavení proběhlo v areálu Stará Ves, kde komise zhlédla edukační prostory.

„Prokázali jsme, že plníme podmínky k provozování zoo, komise nezjistila nedostatky v plnění jednotlivých ustanoveních zákona o zoologických zahradách," vysvětlila ředitelka zooparku Iveta Rabasová.