Množství svezeného odpadu ale nebylo nakonec nijak závratně vyšší než v minulých letech. Dokonce se ho odvezlo o šest tun méně.

Komunálního odpadu svezly technické služby celkem 159 tun, odvezly patnáct tun velkoobjemového odpadu, osmnáct papíru a devět tun plastu. Technické služby letos opět opět posílily svoz odpadů. „Tato praxe se velmi osvědčila, pokud bychom vyváželi podle tradičního harmonogramu, odpad by se u kontejnerů příliš navršil a způsoboval by nepořádek,“ vysvětluje ředitel technických služeb Zbyněk Koblížek.

Mimořádné svozy odpadů se konaly od 22. do 26. prosince. Před Štědrým dnem Technické služby vyprázdnily všechny kontejnery, aby byly připravené na pozdější nápor.

Mimořádné vánoční svozy letos proběhly hladce. Svozovým vozům například výrazně nepřekážela zaparkovaná auta, technické služby ani nemusely likvidovat černé skládky. „Nebyly zaznamenány větší komplikace, vánoční svozy tedy proběhly bez větších problémů,“ doplnil Zdeněk Koblížek.

(pli)