„Samozřejmě záleží pouze na lidech, jestli tuto službu budou chtít využít," uvedl při spouštění portálu náměstek primátora Jan Řehák.

V první etapě lze portál využít například k přihlášení a odhlášení psa, platbě poplatků, odpadů, pokut, nahlášení ztráty občanského průkazu či cestovních dokladů. „Formuláře umožňují i další ohlášení činností jako je těžba porostu, taxislužba, uzavírka komunikací, pronájem pozemku, kolaudaci či nominaci osobností na Cenu Jiřího Popela z Lobkovic," doplnila mluvčí radnice Šárka Schönová.

Aplikace rozlišuje fyzické a právnické osoby. „Po registraci a přihlášení si může každý vybrat ve stromové struktuře životní situaci, která ho zajímá, odkazem na webové stránky města zjistit více informací o jejím řešení a rovnou vyplnit on-line elektronický formulář," sdělil tajemník magistrátu Theodor Sojka.

Funkčnost aplikaci jsme si v redakci hned vyzkoušeli. Registrace se podařila bez problémů, jen e-mailem v příloze zaslaný registrační formulář spolu s vygenerovaným přihlašovacím jménem nešel otevřít, takže jsme se do systému nedostali.

Pokud mají obyvatelé datovou schránkou a využijí formu portálového podání, mohou sledovat stav vyřizování své záležitosti v přehledu. „Navíc si tito uživatelé, po ověření své totožnosti, mohou zobrazit stav svých závazků vůči městu a svou platební historii," vysvětlil jeden z tvůrců portálu Luděk Lauda. Můj portál doplňuje nové funkce webových stránek města a v blízké době by měla být ještě na webu spuštěna možnost on-line rezervací k návštěvě úřadu.

Vedení města věří, že si lidé tuto službu oblíbí a budou ji hojně využívat.