Zlepšit zázemí pro poskytování služeb se rozhodl zřizovatel statutární město Chomutov a uvolnil v letošním roce peníze na zmíněné dva investiční záměry.

Rekonstrukce elektroinstalace stála 2,2 milionů a na opravu koupelen město vyčlenilo jeden milion korun s tím, že vše musí být dokončeno do konce listopadu. A také to dokončeno je.

Cesta ke komfortnějšímu bydlení je však téměř vždy trnitá. Rekonstrukce koupelen a elektroinstalace představovala mnoho týdnů bourání, frézování, sbíjení, vrtání a s tím spojeného hluku a stavebního nepořádku. Pro klienty i personál taková situace přináší dočasné výrazné snížení pracovního i životního komfortu, přetrvávající nepohodlí a zvýšenou zátěž.

Odměnou klientům i zaměstnancům však jsou nové koupelny a rekonstruované elektrorozvody, které již plně odpovídají současným standardům.