V čem je podnikání na Chomutovsku horší, než v jiných městech kraje? Na kloub tomu chce přijít Okresní hospodářská komora v Chomutově. Z výzkumů Města pro byznys totiž vychází, že je v tomto regionu dlouhodobě neuspokojivé.

„V červenci zahájíme dotazníkové šetření,“ oznámila ředitelka Jaroslava Balogová. „Plánovali jsme, že ho povedeme v souvislosti s hospodářskou krizí. Výsledky průzkumu Města pro byznys jsou pro nás však podnětem, abychom zjistili s čím konkrétně nejsou podnikatelé spokojeni a co by jim pomohlo,“ dokreslila záměr komory.

Dotazníkové šetření povedou její pracovníci při osobních konzultací. Týkat se má 137 chomutovských podnikatelů, patřících do členské základny komory. Podle ředitelky by šetření mohlo pomoci zmapovat situaci.

Předběžné odhady komory, jsou spíše obecné. Firmy mají údajně ztíženou pozici kvůli neochotě bankovních domů poskytovat úvěry.
„Z dlouhodobého hlediska by pomohla také podpora malých a středních podnikatelů, soustředění investic města do revitalizace zanedbaných území a změna image města, jako místa vhodného pro podnikání,“ jmenovala Jaroslava Balogová. „Dále spolupráce města s podnikatelskými subjekty regionu, čerpání financí ze strukturálních fondů, zlepšení přístupu k úvěrům a efektivní řešení druhotné platební neschopnosti“ doplnila výčet, který by mohl s největší pravděpodobností platit pro většinu regionů.