Komunista z Chomutova Jaroslav Komínek se před pár dny stal novým předsedou výboru regionální rady, která rozděluje dotace z EU. Nahradil Šulce z ODS.

Jaká opatření coby předseda výboru regionální rady (VRR) budete muset udělat jako první?

Myslím si, že zde není žádný prostor k jakémukoliv „hájení" a je potřeba co nejdříve začít pracovat na úkolech, které VRR přijal na svých posledních zasedáních. Činnost výboru by se měla vrátit do té fáze před zahájením volebních kampaní, které si z tohoto výboru někteří udělali. To znamená, že bychom měli jednat bez politické příslušnosti a soustředit se na znovuobnovení fungování procesů, která výboru a také radě přísluší.

Jaký je váš postoj k vrácení dotací Krajské zdravotní, navrhnete a pokusíte se vyjednat nějaké změny?

Jednou z věci, kterou národní orgány podmiňují obnovení proplácení z ROP Severozápad, je řešení projektů Krajské zdravotní. Výbor proto schválil usnesení, kterým uložil řediteli úřadu regionální rady provést do 31. července Krajské zdravotní jako příjemci dotací odvod. Zároveň výbor mě jako předsedu pověřil jednat s ministerstvem financí o prominutí části odvodu a na tomto jsem začal již pracovat. Osobně se domnívám, že prominutí části odvodu bude možné, protože i ÚOHS konstatoval, že chyba ve veřejné zakázce, kvůli které je odvod nařizován, byla malého významu.

Místopředseda výboru Hybner rezignoval kvůli tomu, že neprosadil odvolání ředitele Markvarta, jaký je váš názor na jeho práci?

Z dosavadního působení pana Markvarta na postu ředitele nemám pocit, že by měl být odvolán. Jeho vystupování, jak v médiích, tak při jednání výboru, je fundované, odborně věcné a rétoricky bez výhrad. Argumenty, které pan Hybner předložil k odvolání Markvarta, jsme slyšeli až na středečním jednání. Pan ředitel myslím všechny připomínky vysvětlil a pro mě osobně, rozumně.

Navíc si nemyslím, že by v době, kdy probíhá celá řada vyšetřování a podávání vysvětlení k určitým sporným projektům, bylo rozumné měnit ředitele pouze na základě určitých osobních antipatií.

Budete navrhovat změny v hodnocení projektů, pokud ano, jaké?

Na čtvrtečním jednání ředitel úřadu předložil změny v hodnocení a po obsáhlé diskuzi jsme tento materiál doporučili a uložili, aby na jedné z variant, kterou jsme schválili, začal neprodleně pracovat. Jedná se o změnu v jedné ze tří fází schvalování. Musím ovšem říci, že hodnocení probíhalo dle schválených podmínek od prvopočátku fungování ROPů a tyto podmínky schvalovala i ministerstva.

Jakou máte strategii na jednání s MMR a MF ohledně pokračování ROP SZ?

Můj osobní názor jsem prezentoval již před nějakou dobou a stále na tomto trvám. Stát si chce zaručit „jistý" příjem zdrojů z EU, a proto se snaží o zrušení ROPů v krajích a převodu celé agendy přímo na ministerstvo financí, a tím posílit pozici ministra financí. Domnívám se, že pokud by se toto stalo, tak jeden „centrální" orgán nedovede podchytit požadavky v jednotlivých krajích.

Kdo podle vás bude na současné situaci nejvíce bit, a kdo na ní naopak vydělá?

Chtěl bych zdůraznit, že v současné situaci, kdy je zastaveno proplácení dotací a schvalování projektů, mohou mít z tohoto radost banky, které půjčovaly na předfinancování projektů.

Doplatí na to ale obyčejní běžní žadatelé, kterým bylo slíbeno v určitém termínu proplacení, a to se neděje. Z tohoto důvodu se příjemci mohou dostávat do složitých finančních problémů.

To by si měla uvědomit všechna ta hnutí, jež teď těsně před volbami účelově vznikají a která bez znalosti problému všechno kritizují a do všeho, co není podle nich, ráda kopou.