Vyšel od Centrumu a pokračoval přes sídliště Panorama ke kostelu Nejsvětější Trojice, který stojí v historickém středu. Tam už ho očekávalo divadélko od The Brokes z kláštereckého gymnázia. Součástí průvodu byla tradiční Tříkrálová sbírka.