Jaký byl život v malé vísce Orasín před několika stovkami let, za druhé světové války a po ní? Jak se tam projevily dějinné události? Co tamní lidé jedli, co nosili? Jak žily místní spolky a komunální politika? Na to vše odpovídá kniha orasínského rodáka Geralda Bretfelda, jejíž český překlad zajistili dva místní patrioti Josef Šporgy z Orasína a Otta Macák z Pyšné. Dnes, v pátek 16. června, ji za přítomnosti autora slavnostně pokřtí v chomutovském muzeu.

Vlastivědná kniha o životě v česko-německém pohraničí vyšla před dvěma lety v Německu. "Tehdy se mi při návštěvě Saska dostala do ruky a mně na místě došlo, že musím vydat český překlad. Zpřístupnit informace, fotografie a mapky, kterých je v knize 220, současným obyvatelům Orasín a Krušných hor," líčí Josef Šporgy začátky. Otta Macák z Pyšné následně zprostředkoval setkání s Geraldem Bretfeldem, který oběma svěřil autorská práva a svolil s vydáním českého překladu.

Obsah knihy je zcela unikátní, protože vychází z obecních kronik a popisuje život v Krušnohoří v průběhu několika staletí od zvyků a událostí po počasí. Zmiňuje například, že byla v lednu 1939 v Orasíně viditelná polární záře. Autor na knize pracoval dvacet let, kdy nejvíce čerpal ze zápisků obecního písaře Karla Reinelta. Doplnil je ale o vlastivědný obsah a především o novodobé události v obci, "To je, myslím, zajímavé, že kniha nekončí v roce 1945," uvádí Šporgy.

Dva roky příprav

Příprava českého vydání trvala dva roky, kdy dvojici vydavatelů podpořila města Jirkov, Chomutov, obec Boleboř a Blatno, Česko-německý fond budoucnosti a chomutovské oblastní muzeum. To doporučilo překladatele Jana Hirsche a korektora Michala Bečváře. Jeho podpora byla ale také morální. "Velmi vítám podobné počiny, je to přesně to, oč má v podobných případech jít. Iniciativa vyrostla zezdola, nebyla nikým nadirigovaná. Nečekalo se, až vláda změní postoj ke krajanské komunitě," vyzdvihuje ředitel muzea Stanislav Děd snahu vydavatelů.

Nakonec se také právě v muzejních prostorách na náměstí 1. máje koná křest českého překladu knihy za přítomnosti dnes již 75letého Geralda Bretfelda. Slavnostní akt se uskuteční dnes od 16 hodin. V sobotu bude kniha představena v pravé poledne na hřišti v Orasíně.

České vydání Ztracené vlasti vyšlo nákladem 500 kusů. V prodeji bude na obou křtech za 250 korun a dále v chomutovském knihkupectví DDD v Ruské ulici.

Gerald Bretfeld je orasínský rodák, který musel po skončení války vísku opustit. Byly mu čtyři roky. Spolu s matkou a sestrou v noci tajně uprchli za hranice, protože jeho matce hrozila nucená práce ve vnitrozemí. Z tehdejšího východního Německa v 18 letech emigroval do západního Německa, kde se vyučil a později byl i starostou malého městečka u Mnichova. Vyprávění jeho matky a strýce v něm podnítilo velký zájem o ztracený domov a začal Krušné hory pravidelně navštěvovat. Objevil staré kroniky Orasína a Boleboře a začal psát knihu Ztracená vlast. V roce 2015 ji vydal vlastním nákladem. Od devadesátých let pravidelně jezdí do Orasína a přispívá na opravy památek.