Zimy jsou stále teplejší, což trápí nadšené lyžaře i skiareály, které musí zkracovat sezónu a také v jejím průběhu čelí oblevám. Technické zasněžování je tak ještě klíčovější, a proto chce Skiareál Klínovec systém rozšířit. Plánuje výstavbu kaskády vodních nádrží o celkové rozloze zátopu přibližně tři hektary, která bude zadržovat vodu a v zimní sezóně pomůže se zachováním plného provozu.

„Počet chladných dní, kdy se dá zasněžovat, se snižuje, takže musíme v kratším časovém úseku dobře vysněžit celý areál. K tomu potřebujeme silnější systém zasněžování a více vody najednou," vysvětlil mluvčí Skiareálu Klínovec Martin Koky. Bez navýšení množství zadržované vody se areál údajně do budoucna neobejde, protože retenční nádrže Zdrž - Háj už nestíhají pokrývat potřebu. „Tento projekt by nám to měl pomoci jednou pro vždy vyřešit," dodal mluvčí.

Poukázal také na to, že je zadržování vody v krajině samo o sobě kladným jevem, protože zlepšuje vzdušnou vlhkost. „My si tu vodu poté ,půjčujeme´ na výrobu technického sněhu a vracíme ji zpět do přírody v podobě zmrzlé vody neboli sněhu," dodal.

Kaskáda má vyrůst zhruba sto metrů od bývalého hotelu Nástup na lesních pozemcích státních Lesů České republiky, skiareálu a bývalého spolumajitele střediska Martina Píši. Protéká tudy potok Bílá Voda, na němž už dvě retenční nádrže jsou. Tři nové, řešené jako protékané, mají být umístěné na toku nad nimi.

V plánu je i obnova systému umělého zasněžování. To obsahuje také vybudování třípatrové novostavby přečerpávací stanice, která má zajistit dodávku nasbírané vody do zasněžovacího systému, a dále dvanáct chladících věží a trafostanice. Obnovená má být i původní přečerpávací stanice u nádrže Sever a také trasy kabelů a podávacího potrubí.

Podle předpokladu by měly práce na kaskádě vodních nádrží a souvisejících staveb odstartovat začátkem příštího roku a skončit v závěru roku 2027.

Skiareál záměr oznámil ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Už se k němu vyjádřil Krajský úřad v Ústí nad Labem, jelikož území leží v ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská a částečně zasahuje i do evropsky významné lokality Klínovecké Krušnohoří.

„Záměr ,kaskáda vodních nádrží´ samostatně či ve spojení s jinými známými záměry či koncepcemi nebude mít významný vliv na předměty ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokality a ptačích oblastí v územní působnosti Ústeckého kraje,“ uvedla vedoucí krajského oddělení ochrany přírody Jarmila Jandová.

Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví bude podstatnější sama výstavba, kdy se má v daném území přemisťovat značné množství zeminy a bude tam větší pohyb techniky. Další faktory jsou z pohledu vlivu na obyvatelstvo nevýznamné. Kaskáda má být od první souvislé obytné zástavby v Háji u Loučné pod Klínovcem vzdálená dvě stě metrů.

Mohlo by vás zajímat: Ještě měsíc a Kamencové jezero bude mít záložní přívod vody. Trvale

Kamencové jezero získá záložní přívod vody. Už se na něm pracuje. | Video: Deník/Miroslava Šebestová