Je symbolem nejkrvavější éry komunistické vlády. Za jeho éry probíhaly vykonstruované politické procesy i popravy. Přesto Klement Gottwald zůstává čestným občanem mnoha měst v republice. Včetně Chomutova či Jirkova.

Chomutov: Nic s tím dělat nebudeme

Právě Chomutov je přitom už dlouhá léta pod vedením pravice, která vystupuje hodně protikomunisticky. Jenže o tomto „čestném občanovi“ skoro nikdo neví. „Je to pro mě novinka,“ přiznala primátorka Ivana Řápková.

Není divu, čestné občanství získal Gottwald v roce 1946 a po revoluci v roce 1989 se o to zajímal málokdo. Záznam zůstal jen v archivu. „Povědomí o tom bylo v té době – a vlastně je až dosud – minimální až nulové,“ potvrzuje Petr Rak, ředitel Státního okresního archivu Chomutov.

Město má možnost čestné občanství zrušit, ale v Chomutově na to zřejmě nedojde. „Asi se tím nebudeme vůbec zabývat, vezmeme to jako historii,“ uvedla na dotaz Deníku primátorka Řápková. „Pokud to zůstane někde v kronikách, bude se to posuzovat vždy podle doby, která tehdy byla. Nikdo z dnešních občanů to ani moc neví, nikoho to možná ani nezajímá, je to dávná minulost. Tak ať to tak zůstane.“

Jirkov: Historii nezměníme

Podobně na to pohlížejí v Jirkově, kde mají také komunistického prezidenta za čestného občana. „Ke jmenování Klementa Gottwalda čestným občanem došlo v roce 1946, tedy ještě před únorem ´48. Takže to považuji spíš za odraz poválečné situace i nálady ve společnosti než politické gesto,“ vysvětluje starosta Radek Štejnar, proč nemají zájem škrtat komunistického pohlavára ze seznamu čestných občanů. „Bylo to zkrátka rozhodnutí poplatné své době, a jeho zrušením dějiny našeho národa ani našeho města nezměníme.“

Kadaň: Čestné občanství zrušili

Naopak Kadaň zbavila Klementa Gottwalda čestného občanství už v roce 1993. Dobře si to pamatuje nynější starosta Jiří Kulhánek, který je již od roku 1990 členem zastupitelstva a městské rady v Kadani a dokonce inicioval zrušení čestného občanství právě Gottwaldovi a také Konrádu Henleinovi.

„A poznámka k těm, kteří ponechání čestného občanství nechávají jako součást historie – není součástí historie náhodou i akt zrušení takovýchto čestných občanství?“ uzavírá otázkou Kulhánek.

Jak a kdy se stal čestným občanem

Všechna čestná občanství měst Chomutovska získal Klement Gottwald ještě před rokem 1948, kdy se komunisté dostali k moci, tedy ještě jako předseda vlády. Rozdíl je pouze v tom, jak se k tomu staví dnes.

Chomutov:
*  O udělení čestného občanství města K. Gottwaldovi rozhodlo plénum MěstNV Chomutov 25. listopadu 1946. Současně bylo také uděleno čestné občanství E. Benešovi (K. G. navrhli komunisti, E. B. národní socialisté). Diplomy o udělení čestného občanství předala oběma politikům v Praze delegace národního výboru 14. listopadu 1947.
*  O zrušení se neuvažuje.

Kadaň:
*  Na návrh rady MěstNV udělilo plénum MěstNV 9. února 1947 čestné občanství Klementu Gottwaldovi.
*  Městské zastupitelstvo projednalo 8. dubna 1993 materiál Okresního archivu v Kadani, týkající se čestného občanství uděleného r. 1939 Konrádu Henleinovi a r.1946 Klementu Gottwaldovi a rozhodlo o odejmutí čestného občanství oběma jmenovaným.

Jirkov:
*  Klement Gottwald byl jmenován čestným občanem Jirkova 22. 11. 1946, společně s Edvardem Benešem.
*  O zrušení čestného občanství neuvažují.

Co si o tom myslíte vy? Měla by města čestné občanství Klementa Gottwalda zrušit? Diskutujte a hlasujte v anketě!