Zaměstnanci povodí Ohře si připravili osm komentovaných exkurzí. Začínají ve 12 hodin a opakují se ve 45 minutových intervalech. K návštěvě není potřeba se nikde registrovat předem.