Obhlédněte třídy a poraďte se s učiteli. Gymnázium v Klášterci nad Ohří pořádá ve čtvrtek 18. ledna den otevřených dveří. Kromě prezentace školy nabídne i přijímačky nanečisto a další doprovodný program jako je výstava zaměřená na historii školy, kronik nebo promítání filmů ze známého dokumentaristického cyklu Příběhy bezpráví.

Den otevřených dveří začíná ve 13 hodin, pokračuje až do večerních hodin, které v 18 hodin zakončí repríza vánoční akademie v kulturním domě.