Na kláštereckém městském úřadu se bude konat ve dnech 16. 18. dubna sbírka pro sociální družstvo Diakonie Broumov. Otevřená bude vždy od 8 do 17 hodin v salonku.