Zámecký park v Klášterci získá svou původní podobu. Zahradní architekt se postará o to, aby se obnovily romantické průhledy na zámek i řeku, jakými oplýval už počátkem 19. století. Bez prořezávek a v některých případech i kácení to ale nepůjde.

„Park potřebuje po těch letech větší zásahy. Stromy jsou přerostlé, ztratily se původní výhledy a některé dřeviny jsou napadené nemocemi,“ vysvětlil vedoucí odboru investic Petr Knap. „Za stromy, které bude potřeba pokácet ale vysadíme nové,“ ujistil s tím, že zásahy budou maximálně šetrné.

To hlavní: ozdravění

Hlavním hlediskem obnovy parku je ozdravění dřevin. Tím druhým je návrat k jeho anglické romantické podobě. K rozsáhlému projektu se vyjadřuje krajinářská firma specializovaná na parky a posvěcení má také od Národního památkového ústavu.

Dramatické scenérie

Park založil Michal Osvald Thun jako barokní zahradu a později byl přebudován podle nových nároků na estetiku na anglický park. Zatímco jiné zámecké parky vznikaly na rovině, tento je zajímavý svou členitostí a tím, že je bohatý na dramatické scenérie. Vzácné stromy a keře lemují ohyb Ohře, kde jsou zajímavé výhledy a různá posezení. Klikaté cestičky klesají a stoupají podél skal.

Skryté kouty

Většina návštěvníků zná jen hlavní cestu, která vede od zámku k Lázním Evženie a jiná zákoutí jim zůstávají skryta. Především pak východní část parku (vzdálenější od řeky) a horní část, směrem ke gymnáziu, kde jsou zajímavé rostliny a skaliska. Pěšiny ale zarostly nálety a dnes se tam scházejí nanejvýš pochybná individua, takže si tam běžný návštěvník netroufne.

„Je to velká škoda, protože je tam překrásná křížová cesta. Tím, že je místo nepřístupné, kdosi poškodil sochy. Neměl ho kdo vyrušit,“ nastínila Markéta Šimánová z odboru rozvoje investic. Zpřístupnění všech zákoutí parku by problém s vandalstvím pomohlo vyřešit. Dnes skryté kouty se oživí.

Pouhá údržba nestačí

Většími úpravami park, který se rozkládá na 63 hektarech, v posledních letech neprošel. Probíhá jen nejnutnější údržba. Zahradníci sekají rozlehlé trávníky, starají se o záhon a při vichřicích uklízejí spadané větve.

Projekt obnovy zámeckého parku nabídne daleko víc – pěstební opatření, která ho vyřeší jako celek. Náklady jsou spočítány na přibližně devět miliónů korun. Klášterec minulý týden odeslal žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Pokrýt by měla 75 procent nákladů. V případě, že město neuspěje, obrátí se na další dotační tituly.

Zámecký park v Klášterci je veden v soustavě USES jako biocentrum lokálního významu a je součástí ptačí rezervace Doupovské hory.