Šestiměsíční odklad plateb nájemného v nebytových prostorech města a nákladů na služby pro všechny nájemníky za dobu trvání nouzového stavu schválili klášterečtí radní. Platby za období od 12. března do 30. dubna, v případě prodloužení nouzového stavu déle, tak mohou být uhrazeny až na konci října 2020.