Bezpečný pohyb pro chodce, bezbariérové úpravy přechodů ale i rozšíření parkovacích míst a oprava silnic. Jednou z největších kláštereckých investic letošního roku bude další etapa regenerace Nového sídliště. Hlavním cílem je tentokrát upravit veřejné prostranství sídliště tak, aby na něm byla plně plynulá doprava, což s sebou přinese úpravy plochy nejen pro motoristy, ale i chodce. Kromě úpravy infrastruktury čeká sídliště i zkrášlování. „Součástí plánu je i obnova travnatých ploch a výsadba stromů a keřů,“ říká referentka odboru výstavby a rozvoje města Markéta Čechurová.

Předpokládané náklady se pohybují okolo osmnácti milionů korun, část z nich by mohly pokrýt dotace. Práce začnou v letních měsících.