Spolu se zástupci vedení města a pracovnicí stavebního úřadu zodpoví případné dotazy občanů. Návrh územního plánu město už zveřejnilo na svých webových stránkách. „S návrhem by se měl seznámit každý, kdo na katastrálním území města vlastní pozemek nebo stavbu, případně o jejich pořízení uvažuje. Námitky a připomínky k návrhu musejí být podány nejpozději do sedmi dnů od veřejného projednání, tedy do 9. září," uvedla vedoucí kláštereckého stavebního úřadu Markéta Vocilková. V případě, že k návrhu nikdo nevznese žádné připomínky či námitky, bude možné územní plán předložit zastupitelům ke schválení. V současnosti platný územní plán klášterečtí zastupiteli schválili v roce 1994. Na základě novely stavebního zákona ale musí být většina územních plánů nejpozději do roku 2020 přepracována tak, aby zahrnovaly celé správní území obce. Územní plán se tak nebude vztahovat jen na Klášterec, ale i na obce pod město spadající, například tedy Rašovice nebo Kláštereckou Jeseň.