Miloslav Král se zasloužil o vybudování sportovního areálu a také působil jako trenér a sportovní funkcionář. Ani dnes nezahálí a stále se podílí na přeshraniční spolupráci či na setkávání obyvatel zaniklých obcí.

Cena města se uděluje lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města nebo o šíření jeho dobrého jména. O vítězi hlasuje veřejnost i zastupitelstvo. Vítěz získává cenu, sošku anděla, od místní umělkyně Jitky Kůsové.