"Žadatelem může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území města, která podniká podle živnostenského zákona, má provozovnu na území města, má uzavřenou nájemní smlouvu na provozovnu a její provozovna byla uzavřena na základě usnesení vlády v souvislosti s koronavirovou krizí," informuje klášterecká radnice. 

Odběrové místo pro odebírání vzorku na koronavirus u Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Dobrá zpráva. Samoplátci dají za test na koronavirus v Chomutově méně