"Žadatelem může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území města, která podniká podle živnostenského zákona, má provozovnu na území města, má uzavřenou nájemní smlouvu na provozovnu a její provozovna byla uzavřena na základě usnesení vlády v souvislosti s koronavirovou krizí," informuje klášterecká radnice.