Během léta se Klášterečtí pustí do své největší letošní investiční akce cykloparku v Královéhradecké ulici, který nabídne vyžití pro in-line bruslaře a stane se dopravním uzlem pro cyklisty. Aby mohla výstavba rekreačního areálu začít co nejdříve, zastupitelé se začátkem srpna sejdou na mimořádném zasedání a budou hlasovat o rozpočtovém opatření.

„Tímto bodem by se zastupitelstvo zabývalo až v září, proto se svolalo zasedání v mimořádném termínu 2. srpna, aby se nadále nemuselo čekat,“ vysvětlila mluvčí klášterecké radnice Adéla Václavíková.

Stavba totiž měla začít už v červnu. Jedna ze společností, která se zúčastnila konkurzu, ale podala námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a bylo potřeba počkat na jeho rozhodnutí. „Město má nyní k dispozici usnesení úřadu, že správní řízení zastavuje, nic tedy již zahájení stavebních prací nebrání,“ poznamenala mluvčí.

Výstavby areálu se ujme vítěz výběrového řízení, kterým je sdružení Společnost Cyklostezka Klášterec. Tvoří ji stavební firmy Nepro stavební a Herkul.

Nový cyklopark vznikne v místě, kde už jsou cesty vybudované. Město je však nechá opravit a prodlouží je na celkových 800 metrů asfaltového povrchu včetně zkušebního úseku pro děti. Počítá se také s dvousetmetrovým úsekem pro pěší.

„Plánovaná rekonstrukce stávajícího parku přinese nové cesty, které budou využitelné pro jízdu na kole a především na kolečkových bruslích,“ řekl k projektu klášterecký starosta Štefan Drozd. Součástí bude zázemí s odpočinkovou terasou, prodejními místy a veřejnými záchodky. Nové bude i veřejné osvětlení a odborného zásahu se v příštím roce dočká zeleň. Vznikne také prostor pro budoucí workoutové hřiště.

Původně byla vize cykloparku ještě širší, od některých nápadů ale město nakonec muselo ustoupit. „Jelikož je část parku v aktivní záplavové zóně, nemohou tu podle Povodí Ohře vzniknout všechna původně zamýšlená hřiště, amfiteátr či nový mostek přes potok,“ vysvětlil starosta.

Park bude od hlavní silnice oddělený bariérami a zábradlím. Do budoucna do něj chce město přivést také cyklostezku podél Kláštereckého potoka, která má mít délku 1,6 kilometru a kilometr dlouhou cyklostezku, jež povede ulicí Petlérská. Na ni naváže také cyklostezka v ulici Dlouhá o délce 400 metrů. „Tyto cyklostezky už se projektují. Dále máme zpracovaný projekt na cyklostezku Šumná, která dosahuje přibližně 1,75 kilometru,“ uvedla mluvčí Adéla Václavíková.

Do budoucna se počítá s propojením cykloparku s obcí Ciboušov podél Podmileského potoka a také propojením Ciboušova a ulice Petlérské a na opačnou stranu s průmyslovou zónou Verne. Náklady na vybudování cykloparku podle projektu dosahovaly 20 milionů korun. Částka, která vzešla z výběrového řízení, je však nakonec nižší. Vysoutěžená cena je 17,8 milionu.

Klášterec žádal o dotace, podle vedoucího odboru výstavby a rozvoje města Vlastimila Dokoupila však není tento typ projektu pro podporu vhodný. „V současné době je obrovský přetlak žádostí a podporovány jsou zejména liniové cyklostezky, které ideálně propojují město s průmyslovými zónami,“ vysvětlil.