Klášterec si nechává zpracovat projekt na regeneraci lokalit v ulicích Pod Stadionem a Královehradecká. Zamýšlené rekonstrukce mají řešit především úpravy komunikací a chodníků. Město chce ale nechat vybudovat i nová kontejnerová stání, přidat do zmíněných ulici zeleň nebo moderní osvětlení.

S úpravami by se mělo začít pravděpodobně příští rok, poté co v lokalitě skončí opravy na inženýrských sítích, které tu aktuálně probíhají.