V tvářích příchozích bylo možné i po více než čtrnácti dnech, před kterými Eliška zmizela, vidět  stále přetrvávající smutek. Stejně jako v tvářích rodiny, která do kostela taktéž přišla. „Elišku jsem znala, hrávala si spolu s naší malou," neudržela slzy v očích jedna z přicházejících. Podobně jako řada dalších, kterým slzy vyhrkly záhy poté, co začala bohoslužba. Při té se zpívaly liturgické písně, četlo se z Bible, žehnalo se a na závěr zazněly také písničky, které měla Eliška ráda. To byl pro řadu přítomných asi nejsilnější moment mše a slzy se vehnaly do očí i některým menším dětem. „Jménem rodiny chci poděkovat všem, kteří sdílí tuto bolest. Za Elišku se budeme často modlit, stejně tak i za její rodinu," řekl na závěr farář.

Před šestou hodinou večerní se přítomní pomalu začali rozcházet do svých domovů, rodina pak šla ještě zapálit svíčku a položit medvídka na nedaleký Eliščin hrob.
Tragická událost otřásla celým městem a silně dopadla na životy Klášterečanů.  „Poznamenalo to všechny … pořád vidím, jak rodiče doprovázejí své děti do školy," řekla na závěr starší paní, která se přišla také naposledy rozloučit.

Ve středu přineseme ze mše video.