Zástupci klášterecké radnice doufají, že v soutěži uspějí. „V komunikaci s občany jsme velmi aktivní. Snažíme se také o zapojení veřejnosti do dění ve městě, například nabídkou účasti občanů v komisích hodnotících veřejné zakázky," vysvětlil tajemník městského úřadu Jaroslav Kohout. „Vztahy s veřejností má prioritně na starosti odbor komunikace a cestovního ruchu, který v tomto roce zavedl hned několik nových nástrojů k lepší informovanosti obyvatel," doplnil.

Obyvatelé města se tak dozvídají informace nejen z tradičních Kláštereckých novin, ale také prostřednictvím elektronického zpravodaje Aktuality z radnice, denně aktualizovaným webovým stránkám nebo sociálním sítím. Minimálně stejně důležité jako podávání informací je podle Hodicové získávání zpětné vazby. „Komunikace musí být oboustranná. Jsme velmi rádi za podněty a připomínky, které dostáváme. Snažíme se je řešit ihned," vysvětlila. Občané se tak mohou účastnit chatu s radními na sociální síti nebo přijít na veřejné setkání uspořádané ke konkrétní problematice. Radnice se snaží obratem zodpovídat dotazy občanů zaslané e-mailem nebo na sociálních sítích.

Nominaci v soutěži si Klášterec podle Hodicové vysloužil zejména maximálním využitím jednotlivých komunikačních kanálů. „Webové stránky, které jsme spustili na začátku tohoto roku, nám poskytují celou řadu možností lepšího a pružnějšího informování veřejnosti," doplnila. Na stránkách jsou pravidelně zveřejňovány zápisy z jednání rady města nebo právě realizované i již uzavřené projekty. Návštěvník stránek se tedy může dozvědět, jaké náklady město vynaloží na konkrétní investiční projekt, v jakém časovém horizontu, kdo zakázku získal a zda a v jaké výši na investici čerpalo dotace. „Na webu města máme také zveřejněné kontakty na všechny zaměstnance včetně jejich fotografie. Tím chceme vystoupit z určité anonymity a odbourat bariéru mezi občanem a úředníkem" dodala Hodicová.

Klášterecká radnice přijala také podrobná pravidla interní komunikace, jež mají zabezpečit i efektivnější komunikaci navenek. „Snažíme se být pro občana partnerem a jsme velmi rádi, že dění na radnici není lidem lhostejné," řekl Kohout.

Hlasovat v soutěži pro Klášterec nad Ohří veřejnost může až do 8. září na adrese http://oz.otevrenaspolecnost.cz/soutezici.